Kom opnieuw in actie: De grootste zaadbank van Nederland

In het voorjaar van 2016 startte Bionext (belangenbehartiger voor de biologische sector) met de campagne De grootste zaadbank van Nederland. Hiermee kwamen zij in actie tegen grote multinationals die steeds vaker patent aanvroegen op bepaalde eigenschappen van groenten. Een onwenselijke situatie, want hierdoor werden deze multinationals eigenaar van alle groenten en vruchten die deze eigenschappen hebben. Andere veredelingsbedrijven of boeren moesten dan stoppen met hun veredelingswerk als hun groenten deze eigenschap bezaten. Hierdoor komt er een rem op de ontwikkeling van geschikte rassen en dit is een risico voor de voedselzekerheid.

Gelukkig ziet de EU dit ook in en zij besloot onlangs geen patenten meer toe te staan. Omdat de honderden patenten die al verleend zijn wel gewoon geldig blijven en omdat dit nog niet is omgezet in wetgeving vraagt Bionext u om opnieuw in actie te komen. Daarom zijn er in veel biologische winkels weer zaadjes te koop van groenten waarop patenten zijn verleend. Voor € 3,95 koopt u 5 zakjes zaad en stelt u Bionext in staat om verder campagne te voeren bij de EU. Doet u mee?