Nee tegen glyfosaat

17 oktober 2023

Vorige week maandag 9 oktober bezochten Roeland en Mandy de BioBorrel; een netwerkevent voor de biologische sector met wisselend thema. Deze keer was het gebruik van Glyfosaat als chemisch bestrijdingsmiddel het onderwerp.

Glyfosaat, ook bekend onder de naam Roundup van fabrikant Monsanto, is het belangrijkste bestanddeel van verschillende bestrijdingsmiddelen en één van de meest gebruikte onkruidverdelgers in de niet-biologische landbouw.

Over het middel is al jaren veel te doen. Het wordt namelijk in verband gebracht met een vergroot risico op kanker en de ziekte van Parkinson. Ook zou het de bodem, het water, belangrijke bestuivers en veel andere diersoorten ernstig bedreigen. Inmiddels mag het middel in Nederland niet meer aan particulieren worden verkocht, maar mag het nog wel door bedrijven over hun akkers worden gesproeid.

Het onderwerp van de borrel was belangrijk qua timing, want op vrijdag 13 oktober stond een stemming over een verlenging van de toelating van dit middel door de Europese Commissie op de agenda. Inmiddels blijkt dat er in die stemming geen meerderheid was voor het voorstel om het middel nog tien jaar toe te laten. Veel landen, waaronder Nederland, onthielden zich namelijk van een stem. Als je het ons vraagt is dat heel goed nieuws; met een nieuwe stemming in november is er nog kans om actie te voeren zodat dit middel niet langer gebruikt mag worden.

Wat kun jij doen? Je allereerst natuurlijk inlezen over het onderwerp. Dit kan door de presentatie te bekijken die Nathalie Kelderman van de Parkinson Vereniging, zelf sinds haar 46e Parkinson-patiënt, op de BioBorrel gaf. Ook is de aflevering ‘Bollengif in Boterveen‘ van Zembla over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt een aanrader. Hier lees je het statement van de Europese Commissie over verlenging. Alternatieven voor het gebruik van glyfosaat lees je hier.

Ben je vervolgens net als ons overtuigd dat het middel niet langer mag worden gebruikt? Teken dan deze en/of deze petitie op een volledig verbod op glyfosaat.