Waarom kiezen we voor biologisch?

18 augustus 2023

Ruim 40 jaar geleden begonnen Rudi en Astrid hun winkel met de drijfveer om met kwalitatief goede producten een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het welzijn van de aarde. Met ons biologische assortiment maken we een heel bewuste keuze voor de aarde. Zo weten we namelijk dat de producten die we verkopen met liefde voor de aarde zijn geteeld en met zorg, zonder onnodige toevoegingen en bewerkingen, zijn gemaakt.

Bescherming van ons water

Biologische boeren gebruiken geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. Dergelijke middelen kunnen in ons grond- en oppervlaktewater terecht komen of direct in de voedselketen van planten en dieren. Uiteindelijk kunnen deze middelen bij de  mens terecht komen.

Toename van biodiversiteit

De biologische boer spuit geen onkruid en insecten dood. Hierdoor ontstaat er een rijk kruiden- en insectenleven, wat op zijn beurt weer allerlei andere dieren aantrekt.

Goed leven voor dieren

Op de biologische boerderij hebben de dieren de ruimte. Ze krijgen biologisch voer. Er is plaats voor het dier-eigen gedrag. Zo hebben de dieren een dierwaardig leven.

Zorg voor bodemvruchtbaarheid

Biologische boeren jagen de gewassen niet op met snelwerkende kunstmest. Zij gebruiken dierlijke mest en compost. Hierdoor wordt de bodemvruchtbaarheid vergroot waardoor er gezondere en sterkere planten groeien die zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen een goede en mooie oogst geven.

Op je gezondheid! 

Biologische boeren zorgen voor natuurlijke gezondheid. Levensmiddelen krijgen de tijd om op natuurlijke wijze te groeien en te rijpen. Dit geeft meer smaak, meer voedingswaarde. Er worden geen synthetische kleur-, smaak- of zoetstoffen toegevoegd.

Geen genetische manipulatie

Biologische boeren nemen het zekere voor het onzekere. Ze maken geen gebruik van genetische manipulatie. Is ook niet nodig. De natuur is goed genoeg. Door samen te werken met de natuur in plaatst van haar te verbruiken bereikt de biologische boer optimale resultaten. We kennen de risico’s van genetisch gemanipuleerde organismen onvoldoende. Niemand weet wat de gevolgen zijn als genetisch gemanipuleerde organismen zich in de wilde natuur verspreiden.

Denken in kringlopen

Door zo veel mogelijk uit te gaan van kringlopen wordt spaarzaam omgegaan met grondstoffen en energie. Dieren worden voor een groot deel met op de boerderij verbouwd voer gevoerd. De mest van de dieren gaat weer terug naar het land. De voor planten essentiële voedingsstof stikstof wordt, door het verbouwen van klaver, gebonden uit de lucht. Energieverslindende productie van kunstmest is hierdoor overbodig.